Így Olvassuk a Tulajdoni Lapot, az Ingatlan Titkos Története

Valkó András

portfolio-blogger
Tartalomjegyzék

A tulajdoni lap egy közhiteles azonosító dokumentum, amely fontos információkat tartalmaz az adott ingatlanról, például annak valódi tulajdonosáról és esetleges teher vagy jogi korlátozásokról. Az állam garantálja, hogy a tulajdoni lapon szereplő adatok valódiak és hitelesek. Az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésekor az ügyvéd általában először ellenőrzi a tulajdoni lapot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eladó azonos a dokumentumon szereplő személlyel, valamint hogy nincsenek olyan jogi korlátok vagy terhek, amelyek akadályozhatják az üzlet megkötését. 

 

Fontos tehát, hogy az ingatlanvásárlás előtt alaposan megvizsgáljuk a tulajdoni lapot, és szükség esetén szakértő segítségét kérjük. Ha szeretnénk beszerezni a tulajdoni lapot, azt személyesen a földhivatalnál vagy online, az ügyfélkapun keresztül is megtehetjük. Az online megoldásnak köszönhetően könnyedén kérhetünk hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lapot, valamint térképmásolatot. A földhivatal általában díjat számol fel a tulajdoni lapok kiadásáért, és az árak változhatnak attól függően, hogy milyen típusú dokumentumot kérünk.

Az első lépés a tulajdoni lap lekérése

Kétféle tulajdoni lapot tudunk lekérni:

Itt találsz hozzá egy videós segédletet:

A tulajdoni lap teteje

tulajdoni lap 2024

I. rész: Ingatlan-nyilvántartási adatok

A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza. Ide tartozik a település neve, az ingatlan címe, a helyrajzi szám, a fekvés megjelölése (belterület, külterület), valamint az ingatlan területe m2-ben. Ezek az információk segítenek az ingatlan azonosításában és az ingatlanra vonatkozó alapvető adatok megismerésében. Emellett lehetőséget ad arra is, hogy ellenőrizzük az ingatlan adatait, például a hirdetésben szereplő információk helyességét.

 

A tulajdoni lap I. részének elemei:

 1. Település neve
 2. Ingatlan címe: az ingatlan pontos címe
 3. Helyrajzi szám: az ingatlan egyedi azonosítója
 4. Fekvés megjelölése (belterület, külterület)
 5. Ingatlan területe m2-ben
 6. Megnevezés: az ingatlan típusa (pl. lakóház, telek, stb.)
 7. Területnagyság: az ingatlan alapterülete négyzetméterben

 

Ezek az információk megtalálhatók a tulajdoni lap első részében, és segítenek az ingatlan azonosításában és alapvető adatainak megismerésében.

tulajdoni lap 2024

II. rész: Tulajdoni hányad

A II. rész a  tulajdonosokra vonatkozó adatokat tartalmazza, mint a tulajdonos(ok) nevét és lakcímét, a tulajdoni hányad mértékét, ami megmutatja, hogy az adott tulajdonos milyen arányban tulajdonosa az ingatlannak. Ebből a részből derül ki, hogy mi a tulajdonszerzés jogcíme, vagyis hogy milyen jogcímen (pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás) szerezte meg a tulajdonos az ingatlant, továbbá a tulajdonszerzés idejét, vagyis a tulajdonjog bejegyzésének dátumát.

 

A tulajdoni lap II. részének elemei:

 1. Tulajdonos neve és adatai
 2. Tulajdoni hányad
 3. Tulajdonoshoz fűződő kiskorúság, gondnokoltság ténye
 4. Tulajdonszerzés jogcíme (pl.: adás-vétel, öröklés)
 5. Állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
 6. Vagyonkezelői jog
tulajdoni lap 2024

III.rész: Bejegyzett jogok és tények

A III. részben szereplő bejegyzéseket arab számokkal jelölik, ami a bejegyzések sorrendjét is mutatja. Ezek a bejegyzések korlátozzák az ingatlan tulajdonosának rendelkezési jogát, ezért fontos, hogy az ingatlan vásárlásakor vagy értékesítésekor ezeket a terheket és jogokat is átvizsgálják. A III. rész a legrövidebb, de a legfontosabb, hiszen itt derül ki, hogy az ingatlanra milyen jogok és terhek vannak bejegyezve, ami alapvetően befolyásolhatja az adásvételt.

tulajdoni lap 2024

IV. Bejegyzések a jobb oldalon

A teljes tulajdoni lapnál figyleni kell a bejegyzések jobb oldalát is, mert ha oda van írva, hogy “törlő határozat”, akkor az már nem élő bejegyzés.

tulajdoni lap 2024

V. Széljegyzet

A széljegy a tulajdoni lapon szereplő bejegyzés, amely valamilyen jogot, tényt vagy adatot rögzít, de nem jelenti a tulajdonjog változását. 

 

Néhány példa széljegyre:

A széljegy általában ideiglenes jellegű, és nem változtatja meg a tulajdonos személyét. Célja, hogy felhívja a figyelmet egy adott jogra vagy tényre, amely a tulajdonost vagy a tulajdont érinti.

 

További kérdések

Úgy gondolod kimaradt valami, vagy maradt még benned kérdés? Esetleg szeretnél egy előzetes hitelképesség felmérést? Szakértő kollégáink örömmel segítenek!

Üzenetküldés